Verenigingen

In Dorpshuis Centrum vinden al decennia lang vele activiteiten plaats. Hier komen mensen bij elkaar, in goede en in minder prettige tijden.

Veel verenigingen hebben in het Dorpshuis hun plek gevonden. U kunt hier terecht voor Sportieve activiteiten (zoals biljarten, fitness, yoga, judo, schaken, klaverjassen, keezen), spellen (sjoelen, klaverjassen, keezen) creativiteit (toneel, muziek maken, kunst schilderen, handwerken)

Daarnaast biedt het Dorpshuis onderdak aan kinderdagverblijf ‘Partou’ , het steunpunt van de bibliotheek en het prikpunt. 

In de agenda kunt u een overzicht terugvinden van de activiteiten van de diverse verenigingen.

Fitness voor Senioren (docent Ramon)
Team Sportservice West-Friesland
Contact: westfriesland@teamsportservice.nl / Tel: 0229-287700
www.jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/project/fitness-voor-senioren/

Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Andijk
Contact: info@sursumcorda-andijk.nl
Info: http://sursumcorda-andijk.nl
Info: https://m.facebook.com/SursumCordaAndijk

Yoga – Chakra yoga met Nicolette
Contact: chakrayoga7@gmail.com
Info: www.enjoylife.life

Recreatief Schaken – Schaaklust
Contact: preus@hetnet.nl

Amateur Toneel – Toneelvereniging KNA
Contact: 06-16077255
Info: Facebook pagina KNA

Judo en Jiujitsu – Asonia Judo
Contact: assoniajudo@gmail.com
Info: www.judo-andijk.nl

Kunstschilderen – Schildersclub Andijk
Schilderen met deskundige hulp
Contact: H.Mooij3@kpnplanet.nl
Info: 0228597920

PCOB – Protestants Christelijke Ouderen Bond
Contact: annemarie@nannekooiman.nl
Info: www.pcob.nl/afdeling/andijk/
Tel: 0642836907