Bestuur en organisatie

Het Dorpshuis is georganiseerd als stichting. De eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, ligt bij een vrijwillig bestuur dat zich terdege bewust is van de belangrijke rol die het Dorpshuis vervult in Andijk. De stichting is een zelfstandige entiteit, zonder vaste subsidierelaties. 

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Aline Michel – voorzitter

Arend Vrolijk- penningmeester

Cynthia Bot – secretaris

Nico Pasterkamp – algemeen lid, horeca

Maarten Stenekes – algemeen lid, horeca

Hans Snoeks – algemeen lid

Remco van der Kooij – algemeen lid, personeelszaken en organisatie

Vacant – algemeen lid, onderhoud en techniek

Wilt u in contact komen met het bestuur omdat u een vraag en/of opmerking heeft. Stuur dan een mail naar: secretarisdorpshuisandijk@hotmail.com