Bestuur en Organisatie

In Dorpshuis Centrum vinden al decennia lang vele activiteiten plaats. Hier komen mensen bij elkaar, in goede en in minder prettige tijden.

Veel verenigingen hebben in het Dorpshuis hun plek gevonden. U kunt hier terecht voor Sportieve activiteiten (zoals biljarten, fitness, yoga, judo, schaken, klaverjassen, keezen), spellen (sjoelen, klaverjassen, keezen) creativiteit (toneel, muziek maken, kunst schilderen, handwerken)

Daarnaast biedt het Dorpshuis onderdak aan kinderdagverblijf ‘Partou’ , het steunpunt van de bibliotheek en het prikpunt. 

Het Dorpshuis is georganiseerd als stichting. De eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, ligt bij een vrijwillig bestuur dat zich terdege bewust is van de belangrijke rol die het Dorpshuis vervult in Andijk. De stichting is een zelfstandige entiteit, zonder vaste subsidierelaties. 

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Aline Michel – voorzitter

Arend Vrolijk- penningmeester

Riks de Leeuw – secretaris

Vacant- algemeen lid, personeelszaken

Remco van der Kooij – algemeen lid, personeelszaken

Vacant – algemeen lid, onderhoud en techniek

Robert Nieuwboer – algemeen lid, onderhoud en techniek

De dagelijkse leiding van het Dorpshuis is in handen van een beheerder, die samen met een aantal enthousiaste horeca-medewerkers een gastvrij team vormt voor de bezoekers. Het team bestaat uit:

Marja – Horeca medewerker

Roos- Horeca medewerker

Hennie- Horeca medewerker/algemene dienst

Sanne- Horeca medewerker

Ilona- Horeca medewerker

Natasja- Horeca medewerker

Sheila – algemeen medewerker